Dr. Biro Barna

Bemutatkozás

Tanulmányok
 • 1989-1993 - Pállfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola Szolnok
 • 1993-1995 - Budapesti Rendőr Szakközépiskola
 • 1996-1999 - Pécsi Tudományegyetem, Személyügyi Szervező Főiskolai Szak
 • 1999-2000 - Rendőrtiszti Főiskola, Rendőrszervező Tiszti Szak
 • 2000-2005 - Pécsi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Jogász Szak
 • 2009 - Jogi Szakvizsga
Szakmai életút
 • 1995-1999 - Veszprémi Rendőrkapitányság, Vizsgálati Osztály, Élet és Ifjúságvédelmi Alosztály, vizsgáló
 • 1999-2007 - Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Hivatal, hivatalvezető
 • 2007-2010 - Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, osztályvezető, kapitányságvezető-helyettes
 • 2010- - Biró Ügyvédi Iroda, ügyvéd
Oktatói tevékenység
GRIFF Szakközépiskola és Szakiskola, felsőfokú Jogi Asszisztens Szak (www.tanulniakarok.hu)
 • jogi alaptan
 • kereskedelmi jog
 • büntető eljárásjog
 • szociális jog
 • ügyvédi ügyvitel
 • földhivatali ügyvitel
 • közjegyzői ügyvitel
 
OTKER-Nodus, Közbeszerzési Referens Szak
 • polgárjogi alapismeretek
Tagság
 • Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara
 • Centrum Sport Egyesület, Felügyelőbizottsági elnök (www.centrumse.hu)
 

Iroda

Biró Ügyvédi Iroda
  
Alapítva: 2010. február 15.
Alapító: Dr. Biró Barna
Fő szakterület: Büntetőügyekben terhelti védelem illetve sértetti képviselet
Egyéb szakterületek:
 • Polgári ügyek
 • Családjogi ügyek
 • Munkajogi ügyek
 • Társasági ügyek
 • Szabálysértési ügyek
 • Közigazgatási-hatósági ügyek
Állandó képviselet: Cégek, állami szervek, egyesületek, alapítványok és egyéb intézmények illetve szervezetek részére.
Jogi tanácsadás: A fenti szakterületekkel kapcsolatos személyes tanácsadás telefonon előre egyeztetett időpontban.
Cím: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 21/C, 3. em. 17. ajtó
 

Szolgáltatás

BÜNTETŐÜGYEK

A Rendőrségnél eltöltött 17 éves szakmai tapasztalatomra és kapcsolatrendszeremre is tekintettel szakszerű, korrekt és hathatós védelmet ígérek minden ügyfelemnek, legyen akár a büntetőeljárás sértettje, tanúja vagy terheltje. Nagyon fontosnak tartom, hogy a büntetőeljárások alanyai már a nyomozási szakban, az eljárás kezdetétől megfelelő védelemben illetve képviseletben részesüljenek, a helyesen megválasztott és végigvitt védekezés illetve álláspont az esetek többségében eldönti a büntetőeljárás végeredményét.

MUNKAJOG

A munkaviszonnyal kapcsolatos konfliktusok döntő többségében a munkáltató akarata érvényesül, mégpedig úgy, hogy általában a munkavállaló érdekei csorbulnak. Ezekben az esetekben a „cég hatalma” áll szemben a „védtelen” munkavállalóval. Azt gondolom, hogy egy minden tekintetben felkészült képviselet mellett a munkavállaló hatékonyan veheti fel a kesztyűt munkáltatójával szemben. Ennek fényében vállalok képviseletet minden munkavállaló érdekében, legyen hivatásos szolgálati viszonyban álló, közalkalmazott, köztisztviselő vagy szerződéses munkavállaló.

SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS KÖZIGAZAGTÁSI-HATÓSÁGI ÜGYEK

A büntetőeljárásokhoz hasonlóan itt is nagyon fontos, hogy az eljárás kezdetétől fogva megfelelő védelemben részesüljön az eljárás alá vont személy. Az első helyesen megválasztott vallomás eldöntheti a felelősség kérdését, illetve a felelősségre vonás mértékét.

CSALÁDJOGGAL ÉS ÖRÖKLÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Gyors, korrekt, tisztességes és hatékony képviseletet ajánlok minden családjoggal és örökléssel (házasság felbontása, hagyatéki eljárás, házassági és végrendeleti szerződések, gondnokság alá helyezési eljárások, gyámügyi igazgatás, stb.) kapcsolatos eljárás, illetve ügyintézés során. Az ilyen típusú ügyeknél elsősorban a közös megegyezés híve vagyok, de ennek hiányában jogszerű, szakszerű, kitartó és eredményes képviseletet ígérek ügyfelemnek.

POLGÁRJOGI ÜGYEK

Hasonlóan a fenti ügyekhez, itt is gyors, korrekt, szakszerű és jogszerű ügyintézést ígérek ingatlan és ingó adásvétel, ajándékozás, csere és más típusú szerződések elkészítéséhez. Ezen kívül képviseletet vállalok kártérítési, vagyonkövetelési valamint tulajdonjoggal és birtokjoggal kapcsolatos ügyek vitelére is.

TÁRSASÁGI ÜGYEK

Az iroda rendelkezik a cégalapításhoz és cégmódosítás szükséges összes technikai felszereltséggel, ami alapján szakszerű és gyors (szükség esetén akár egy napon belüli) eljárást valamint cégjegyzést ígérek a tisztelt ügyfeleimnek.

Kapcsolat

Biró Ügyvédi Iroda
 
Iroda székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth u. 21/C, 3.em.,17.
Iroda e-mail címe: ugyved@drbirobarna.hu
Telefon: 06-30/451-1857
Iroda telefax száma: 06-88/785-158